• No Events
 • No Events
 • No Events

VỀ CHÚNG TÔI

UPSHIFT – “dự án vươn lên” là một chương trình phi lợi nhuận tìm kiếm và ươm mầm các doanh nghiệp xã hội. UPSHIFT là chương trình dành riêng cho các bạn trẻ từ 14-24t, đặc biệt là các bạn trẻ bên lề xã hội có cơ hội THỬ hiện thực hóa các ý tưởng về dự án khởi nghiệp xã hội.

Năm 2014, dự án UPSHIFT được Quỹ Nhi Đồng Quốc tế Liên Hiệp Quốc UNICEF triển khai lần đầu tiên tại KOSOVO. Năm 2015, UNICEF phối hợp với mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam ( VYE) triển khai thí điểm UPSHIFT tại Việt Nam. Chương trình đã tạo ra tác động tích cực tới hơn 3.000 bạn trẻ, tìm kiếm được hơn 93 ý tưởng dự án và hỗ trợ triển khai thực tế được 4 dự án từ 10 dự án được chọn.Sự thành công của UPSHIFT 2015 tạo tiền đề cho sự trở lại của UPSHIFT 2017.

Năm 2017, UPSHIFT trở lại Việt Nam, mục tiêu chính năm nay là hướng tới việc giúp giới trẻ nhận thức được vai trò của mình trong xã hội và nuôi dưỡng ý tưởng thành lập những doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội trong tương lai.

Mục tiêu không chỉ đào tạo chuyên sâu các kỹ năng: làm việc nhóm, tư duy phản biện, kiến thức về khởi nghiệp xã hội (các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21)… mà quan trọng nhất là khuyến khích các bạn trẻ dám hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp xã hội ra ngoài cộng đồng bằng việc hỗ trợ về người hướng dẫn, tài chính, 3 tháng tư vấn hỗ trợ hiện thực hóa dự án. Hướng tới việc xây dựng các doanh nghiệp xã hội trong tương lai.

Bằng chương trình của mình, UPSHIFT mong muốn đóng góp vào sự phát triển tương lai của giới trẻ thông qua việc huấn luyện các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là các kỹ năng của thế kỷ 21 để các bạn tự tin hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp góp phần vào sự thay đổi của xã hội. Bên cạnh đó, UPSHIFT cũng mong muốn truyền động lực cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, các bạn trẻ là đối tượng yếm thế, bên lề xã hội có thể phát triển kỹ năng cần thiết cho chính bản thân mình để thích ứng với thời đại mới.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI HCM

  Thời gian Từ 1/10/2017 đến 15/12/2017
 • Giới thiệu dự án Vươn Lên và tìm kiếm ý tưởng:
  • Thực hiện giới thiệu dự án Vươn lên đến các bạn trẻ từ 14-24 tuổi ở các trường đại học, trường THPT, trường Cấp 3, các trường dạy nghề và các trung tâm, cở sở bảo trợ xã hội.
  • Giới thiệu về chương trình, hướng dẫn các bạn các ý niệm, kiến thức về vấn đề xã hội, dự án xã hội và khởi nghiệp xã hội. Tìm kiếm các ý tưởng về một dự án khởi nghiệp xã hội hay giải pháp mang tính đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng/giải quyết các vấn đề xã hội được xác định bởi chính các nhóm bạn trẻ này, đặc biệt từ các nhóm thanh thiếu niên thiệt thòi và dễ bị tổn thương.
  • Hướng dẫn các bạn hoàn thiện đơn đăng ký tham dự chương trình cho các ý tưởng về một dự án xã hội.
  • Các dự án được đăng ký theo nhóm từ 2 -4 người.
  *Các bạn có thể gửi lại đơn đăng ký ngay sau chương trình hoặc gửi về BTC trước khi thời hạn nộp đơn kết thúc (Thời hạn nhận đơn: 23/12/2017)
   
   Từ 15/12/2017 đến 15/1/2018
 • Hướng dẫn kỹ năng phát triển ý tưởng:
  • Chương trình sẽ chọn ra 10 dự án khởi nghiệp xã hội khả thi nhất từ các đề xuất gửi về BTC. Mỗi dự án tham dự theo nhóm 3-4 người.
  • Hỗ trợ về đào tạo kỹ năng và các kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển từ ý tưởng thành một kế hoạch thực hiện dự án hoàn chỉnh thông qua 4 ngày tập huấn có sự hỗ trợ từ các chuyên gia do UNICEF, SiHub và VYE chọn lựa.
  • Nội dung đào tạo được chuyển giao bởi phòng Đổi mới sáng tạo của UNICEF.
  .
   
   
   Từ 15/1/2018 đến 31/3/2018
 • Đầu tư và hỗ trợ hiện thực hóa dự án:
  • Từ 10 dự án, chọn ra 5 dự án tiêu biểu và khả thi nhất.
  • Đầu tư 1.000$ để dự án có thể khởi động, chạy thực tế để chứng minh tính khả thi và hiệu quả dự án trong 3 tháng.
  • Trong suốt thời gian chạy dự án, UPSHIFT sẽ hỗ trợ các nhóm để liên kết với tất cả các mối liên hệ và nguồn lực cần thiết để các bạn có thể triển khai dự án.
  • Tổ chức các buổi nói chuyện nhỏ với chuyên gia trong ngành hoặc các buổi gặp gỡ với các đối tác liên quan để xây dựng và triển khai dự án thực tế.
  • Hướng dẫn kỹ năng thực tế cần thiết nếu dự án các bạn cần thêm kỹ năng.
   
   
   Ngày 31/3/2018
 • Ngày tổng kết thành quả dự án:
  • Sau 3 tháng chạy thử, dự án sẽ trình bày trước UNICEF, hội đồng đánh giá và các đối tác tiềm năng.
  • UNICEF, Sihub và VYE sẽ hỗ trợ các mối quan hệ để tìm thêm nguồn vốn triển khai dự án nếu dự án chứng minh được tính khả thi, sáng tạo, hiệu quả xã hội và có khả năng phát triển bền vững.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÀ NẴNG

   Thời gian Từ 1/8/2017 đến 10/10/2017
 • Giới thiệu dự án Vươn Lên và tìm kiếm ý tưởng:
  • Thực hiện giới thiệu dự án Vươn lên đến các bạn trẻ từ 14-24 tuổi ở các trường đại học, trường THPT, trường Cấp 3, các trường dạy nghề và các trung tâm, cở sở bảo trợ xã hội.
  • Giới thiệu về chương trình, hướng dẫn các bạn các ý niệm, kiến thức về vấn đề xã hội, dự án xã hội và khởi nghiệp xã hội. Tìm kiếm các ý tưởng về một dự án khởi nghiệp xã hội hay giải pháp mang tính đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng/giải quyết các vấn đề xã hội được xác định bởi chính các nhóm bạn trẻ này, đặc biệt từ các nhóm thanh thiếu niên thiệt thòi và dễ bị tổn thương.
  • Hướng dẫn các bạn hoàn thiện đơn đăng ký tham dự chương trình cho các ý tưởng về một dự án xã hội.
  • Các dự án được đăng ký theo nhóm từ 2 -4 người.
  *Các bạn có thể gửi lại đơn đăng ký ngay sau chương trình hoặc gửi về BTC trước khi thời hạn nộp đơn kết thúc (Thời hạn nhận đơn: 10/10/2017)
   
   Từ 15/10/2017 đến 28/10/2017
 • Hướng dẫn kỹ năng phát triển ý tưởng:
  • Chương trình sẽ chọn ra 10 dự án khởi nghiệp xã hội khả thi nhất từ các đề xuất gửi về BTC. Mỗi dự án tham dự theo nhóm 3-4 người.
  • Hỗ trợ về đào tạo kỹ năng và các kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển từ ý tưởng thành một kế hoạch thực hiện dự án hoàn chỉnh thông qua 4 ngày tập huấn có sự hỗ trợ từ các chuyên gia do UNICEF, SiHub và VYE chọn lựa.
  • Nội dung đào tạo được chuyển giao bởi phòng Đổi mới sáng tạo của UNICEF.
  .
   
   
   Từ 28/10/2017 đến 28/1/2018
 • Đầu tư và hỗ trợ hiện thực hóa dự án:
  • Từ 10 dự án, chọn ra 5 dự án tiêu biểu và khả thi nhất.
  • Đầu tư 1.000$ để dự án có thể khởi động, chạy thực tế để chứng minh tính khả thi và hiệu quả dự án trong 3 tháng.
  • Trong suốt thời gian chạy dự án, UPSHIFT sẽ hỗ trợ các nhóm để liên kết với tất cả các mối liên hệ và nguồn lực cần thiết để các bạn có thể triển khai dự án.
  • Tổ chức các buổi nói chuyện nhỏ với chuyên gia trong ngành hoặc các buổi gặp gỡ với các đối tác liên quan để xây dựng và triển khai dự án thực tế.
  • Hướng dẫn kỹ năng thực tế cần thiết nếu dự án các bạn cần thêm kỹ năng.
   
   
   Ngày 31/1/2018
 • Ngày tổng kết thành quả dự án:
  • Sau 3 tháng chạy thử, dự án sẽ trình bày trước UNICEF, hội đồng đánh giá và các đối tác tiềm năng.
  • UNICEF, Sihub và VYE sẽ hỗ trợ các mối quan hệ để tìm thêm nguồn vốn triển khai dự án nếu dự án chứng minh được tính khả thi, sáng tạo, hiệu quả xã hội và có khả năng phát triển bền vững.

  ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  Đội từ 3 - 4 người

  Từ 14 - 24 tuổi

  Sinh sống tại TP.HCM/ Đà Nẵng

  Tham gia trọn vẹn workshop

  TIN TỨC – SỰ KIỆN

  [ HÀNH TRÌNH UPSHIFT 2018] TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI

  Cơn mưa đã không thể ngăn cho buổi outreach tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong diễn ra một cách sôi động nhất có thể! Nhiệt huyết của các bạn trẻ thật sự đã làm cho đội ngũ tổ chức chương trình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác! Nói không với thờ […]

  CẢM NHẬN CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN UPSHIFT KHI ĐẾN LÀNG TRẺ EM SOS ĐÀ NẴNG

  Hôm nay đoàn xe Outreach lăn bánh đến Làng trẻ em SOS với nhiều điều xúc cảm trong suốt cuộc gặp gỡ. Làng trẻ em SOS cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 6km về phía đông nam, trên trục đường Lê Văn Hiến nối liền Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Ngày 1/2/1994, […]

  UPSHIFT VÀ HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH CỦA CÁC UPPPER!

  Trên đời này thời gian là thứ duy nhất không thay đổi vì bất cứ điều gì. Nhưng  lại có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện. Sau hơn một tháng triển khai, 5 dự án của UPSHIFT đã có nhiều thay đổi với những thành quả bước đầu. Các nhóm đã thay đổi rất […]

  XEM THÊM

  Ý KIẾN CHIA SẺ VỀ UPSHIFT

  “VYE vô cùng tự hào khi được trở thành đối tác của UNICEF để thực hiện dự án UPSHIFT tại Việt Nam. Dự án này được thiết kế nhằm giúp giới trẻ nhận ra những vấn đề xã hội thường gặp và giải quyết chúng nhờ vào những giải pháp tiên tiến nhất. Việc thực hiện dự án cũng củng cố thêm cam kết của chúng tôi về việc cung cấp cơ hội bình đẳng cho những người trẻ đến từ mọi hoàn cảnh nhằm tạo ra những tác động tích cực trong cộng đồng.”

  Hoàng Linh Vice President/VYE

  “Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời cho tôi. Tôi  đã có cơ hội được làm việc với các bạn khuyết tật… Các bạn ấy đã giúp tôi nhận ra rằng mỗi người đều có khả năng làm những điều mà họ muốn. Chỉ cần bạn có đủ quyết tâm thực hiện… bạn nhất định sẽ làm được, bất kể việc gì, bất kể bạn là ai, cho dù bạn bị khuyết tật đi chăng nữa.”

  Trần Quỳnh Trang UPSHIFT Volunteer

  “ Sau khi tham gia UPSHIFT, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ tôi biết cách làm việc hiệu quả hơn cũng như học được cách tự quản lý… Tôi hy vọng rằng giới trẻ đừng giới hạn bản thân vì cảm thấy khả năng của mình không đủ. Quan trọng là khi chúng ta cố gắng làm việc gì đó, thông qua những thử và sai, bạn mới biết được khả năng thực sự của mình.”

  Nguyễn Thị Thương Participant/Wave Project

  ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC