Dự án “Let’s see”

Vấn đề dự án giải quyết: -Các bạn học sinh tiểu học bị cận nhưng không biết vì thiếu kiến thức. Dẫn tới việc khó khăn trong nhìn bảng và học tập. Các bạn triển khai dự án như thế nào? -Lên một dự án kiểm tra mắt cho các bạn học sinh tiểu học. […]

Jobforblind.com

providing career information for the blind, with software that reads computer screen as normal people and organize a career day for the blind

Wave

project aim to improve the culture of using public transport for people with disabilities.

Ho Hap Hon Ho

was to Improve knowledge about respiratory health for elementary school children