Dự án “Let’s see”

Posted on Posted in Uncategorized

Vấn đề dự án giải quyết:

-Các bạn học sinh tiểu học bị cận nhưng không biết vì thiếu kiến thức. Dẫn tới việc khó khăn trong nhìn bảng và học tập.

Các bạn triển khai dự án như thế nào?

-Lên một dự án kiểm tra mắt cho các bạn học sinh tiểu học.

-Phát các brochure về tầm quan trọng chăm sóc mắt.

-Xây dựng dự án tài chính nhỏ cho phép mua kính với chi phí thấp.

-Ngoài ra các bạn còn làm một phim ngắn kể về một người bạn học không thể chơi bóng đá và không thể ngồi cùng với người bạn thân ở cuối lớp vì không nhìn thấy bảng. Phim được kênh địa phương hỗ trợ phát sóng.