Giới thiệu về dự án UPSHIFT

KẾ HOẠCH

V/v Hợp tác hỗ trợ thực hiện Dự án Vươn Lên (UPSHIFT): trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu niên

 1. Mục đích
 • Trang bị các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu niên.
 • Hướng dẫn trang bị các kỹ năng mềm và kỹ năng sống thiết yếu bao gồm kỹ năng xác định vấn đề, giải pháp, xây dựng và thực hiện dự án cho thanh thiếu niên, đặc biệt hướng tới các bạn trẻ thiệt thòi và dễ tổn thương từ 14 -24 tuổi trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
 • Khuyến khích thanh thiếu niên hình thành các ý tưởng và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại tác động tích cực cho xã hội.
 • Hỗ trợ triển khai thí điểm các ý tưởng và giải pháp đổi mới sáng tạo này trong thực tế.
 1. Đối tượng tham gia và phạm vi áp dụng
 • Đối tượng: Các bạn trẻ từ 14 – 24 tuổi đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng dễ tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn và thanh thiếu niên khuyết tật.
 • Phạm vi triển khai: Hồ Chí Minh
  • Các trường đại học, các trường THPT, các trường dạy nghề và các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội.
 • Thời gian triển khai: từ ngày 1/10/2017 đến 31/3/2018
 • Đơn vị thực hiện
 • Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE).
 • Hỗ trợ triển khai và tư vấn chuyên môn từ Sở khoa học và công nghệ (SaiGon Inovation Hub)
 • Cố vấn kỹ thuật và hướng dẫn hỗ trợ từ chuyên gia hợp tác chương trình và đổi mới sáng tạo của UNICEF.
 1. Nội dung tổng quát
 • Chương trình được triển khai gồm 3 giai đoạn:

 

Giai đoạn Thời gian Nội dung
Giai đoạn 1 Từ 1/10/2017 đến 15/12/2017

Giới thiệu dự án Vươn Lên và tìm kiếm ý tưởng:

Thực hiện giới thiệu dự án Vươn lên đến các bạn trẻ từ 14-24 tuổi ở các trường đại học, trường THPT, trường Cấp 3, các trường dạy nghề và các trung tâm, cở sở bảo trợ xã hội.

Giới thiệu về chương trình, hướng dẫn các bạn các ý niệm, kiến thức về vấn đề xã hội, dự án xã hội và khởi nghiệp xã hội. Tìm kiếm các ý tưởng về một dự án khởi nghiệp xã hội hay giải pháp mang tính đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng/giải quyết các vấn đề xã hội được xác định bởi chính các nhóm bạn trẻ này, đặc biệt từ các nhóm thanh thiếu niên thiệt thòi và dễ bị tổn thương.

Hướng dẫn các bạn hoàn thiện đơn đăng ký tham dự chương trình cho các ý tưởng về một dự án xã hội.

Các dự án được đăng ký theo nhóm từ 2 -4 người.

*Các bạn có thể gửi lại đơn đăng ký sau chương trình và trước khi thời hạn nộp đơn kết thúc (Thời hạn nhận đơn: 15/12/2017)

Giai đoạn 2 Từ 15/12/2017 đến 15/1/2018

Hướng dẫn kỹ năng phát triển ý tưởng:

Chương trình sẽ chọn ra 10 dự án khởi nghiệp xã hội khả thi nhất từ các đề xuất gửi về BTC. Mỗi dự án tham dự theo nhóm 3-4 người.

Hỗ trợ về đào tạo kỹ năng và các kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển từ ý tưởng thành một kế hoạch thực hiện dự án hoàn chỉnh thông qua 4 ngày tập huấn có sự hỗ trợ từ các chuyên gia do UNICEF, SiHub và VYE chọn lựa.

Nội dung đào tạo được chuyển giao bởi phòng Đổi mới sáng tạo của UNICEF.

Giai đoạn 3 Từ 15/1/2018 đến 31/3/2018

Đầu tư và hỗ trợ hiện thực hóa dự án:

Từ 10 dự án, chọn ra 5 dự án tiêu biểu và khả thi nhất.

Đầu tư 1.000$ để dự án có thể khởi động, chạy thực tế để chứng minh tính khả thi và hiệu quả dự án trong 3 tháng.

Ngày tổng kết thành quả dự án:

Sau 3 tháng chạy thử, dự án sẽ trình bày trước UNICEF, hội đồng đánh giá và các đối tác tiềm năng.

UNICEF, Sihub và VYE sẽ hỗ trợ các mối quan hệ để tìm thêm nguồn vốn triển khai dự án nếu dự án chứng minh được tính khả thi, sáng tạo, hiệu quả xã hội và có khả năng phát triển bền vững.

 

 1. Nội dung chi tiết

Giai đoạn 1: Giới thiệu Dự án Vươn lên (UPSHIFT) và tìm kiếm ý tưởng dự án

 • Thời gian thực hiện: khoảng 2 tiếng
 • Đối tượng: Tất cả các bạn trẻ trong độ tuổi từ 14 -24 tuổi đến từ tất cả các nhóm đối tượng khác nhau.
 • Số lượng: Trung bình từ 25 và tối đa 80 tham dự viên trong 1 buổi giới thiệu.
 • Kết quả mong muốn:
  • Các bạn hiểu được về dự án Vươn lên (UPSHIFT) và những lợi ích khi tham gia chương trình: cách thức đăng ký tham gia chương trình, thời gian triển khai.
  • Các bạn hiểu thêm các khái niệm về vấn đề xã hội, dự án xã hội, khởi nghiệp xã hội từ đó liên hệ tới những vấn đề nơi các bạn đang sinh sống.
  • Có thể tìm kiếm được các ý tưởng về dự án khởi nghiệp xã hội.
Thời gian Khung chương trình chi tiết
Tổng thời gian thực hiện là khoảng 2 tiếng. Giới thiệu làm quen giữa nhóm thực hiện và tham dự viên. Giới thiệu mục đích nội dung và phương pháp thực hiện buổi giới thiệu
Chia sẻ với các bạn về mục đích của chương trình, những lợi ích và yêu cầu khi các bạn tham gia chương trình.
Chia sẻ với các bạn về khái niệm vấn đề xã hội, dự án xã hội, khởi nghiệp xã hội, kèm theo đó là chia sẻ những câu chuyện thực tế từ chính quá trình chạy “dự án vươn lên” những vấn đề các bạn thí sinh đã từng gặp phải, cũng như những dự án các bạn đã từng thực hiện.
Hướng dẫn tìm hiểu sâu vấn đề, tác động và nguyên nhân và từ đó làm việc nhóm để nghĩ ra ý tưởng hay giải pháp sáng tạo và khả thi giải quyết các vấn đề xã hội.
Trình bày kết quả bài tập của nhóm trước lớp và nhận sự đóng góp từ các bạn và các anh chị hướng dẫn.
Hướng dẫn đăng ký tham dự phần phát triển và triển khai dự án tiếp theo. Dựa trên vấn đề các bạn thật sự quan tâm.
Kết thúc

 

Giai đoạn 2: Hội thảo tập huấn kỹ năng phát triển ý tưởng và hình thành dự án

 • Thời gian thực hiện: 4 ngày (Tổ chức vào các ngày cuối tuần)
 • Số lượng tham dự: 10 nhóm có đề xuất dự án tiêu biểu.
 • Điều kiện tuyển chọn:
  • Nhóm từ 3 -4 người trong độ tuổi từ 14 -24 tuổi.
  • Thật sự mong muốn phát triển ý tưởng thành giải pháp hay dự án.
  • Cam kết tham dự trọn giai đoạn “Hướng dẫn kỹ năng phát triển ý tưởng”.
  • Ý tưởng dự án khởi nghiệp xã hội mang lại tác động tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng của chính các bạn thiệt thòi và dễ tổn thương.
 • Kết quả mong muốn đạt được sau giai đoạn 2:
  • Hiểu được các bước để xây dựng và triển khai một dự án khởi nghiệp xã hội, xác định các nguy cơ/rủi ro, tiềm năng của dự án và có kế hoạch nguồn lực để thực hiện dự án.
  • Chạy thử dự án trong 1 tuần và hiểu hơn về tính khả thi của ý tưởng.
  • Có kế hoạch bền vững cho việc phát triển dự án.
Thời gian Khung chương trình
Ngày 1

Làm quen với các anh chị hướng dẫn mỗi nhóm được hỗ trợ bởi một (1) anh chị có kinh nghiệm do UNICEF và VYE lựa chọn tùy theo dự án.

Làm quen với các phương pháp làm việc của chương trình. Phương pháp thực hành và tự suy nghĩ.

Thực hành bài tập về hiểu vấn đề: xác định đối tượng tác động, hậu quả, suy nghĩ của nhóm đối tượng gặp vấn đề, nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.

Ngày 2

Lý thuyết về kiểm tra tính hiệu quả của ý tưởng:

1)    Cách xây dựng một mô hình dự án, các cách tư duy để xây dựng được các khái niệm và mô hình.

2)    Các lý thuyết giúp các bạn kiểm tra được độ khả thi của dự án.

3)    Xây dựng được mô hình mẫu cho dự án của mình.

Ngày 3

Các bạn có 1 tuần để chạy thử trước khi tới ngày 3:

Xây dựng mô hình dự án (lean cavas) và xây dựng phương án phát triển bền vững cho dự án (anh chị hướng dẫn).

Ngày 4 Chỉnh sửa và hoàn thiện dự án. Trình bày dự án đã hoàn thiện và phương án các bạn sẽ triển khai thực tế như thế nào trước Hội đồng đánh giá.

 

Giai đoạn 3: Đầu tư và hỗ trợ hiện thực hóa dự án

 • Thời gian thực hiện: 3 tháng (thực hiện vào thời gian rãnh của các bạn)
 • Số lượng tham dự: 5 nhóm có dự án có tiềm năng và khả thi nhất
 • Điều kiện tuyển chọn:
  • Hiểu được dự án mình phát triển và thể hiện khả năng am hiểu về vấn đề mình giải quyết.
  • Thật sự mong muốn phát triển dự án.
  • Dự án khả thi và có tiềm năng tạo ra tác động xã hội tích cực.
 • Kết quả mong muốn đạt được sau giai đoạn 3:
  • Dự án chạy thực tế và kiểm tra được độ khả thi và tiềm năng tác động tích cực của dự án.
  • Chứng minh được khả năng phát triển của dự án và phản ứng tích cực từ thị trường và xã hội với dự án.
Thời gian Khung chương trình
Tháng 1 Hỗ trợ để liên kết với tất cả các mối liên hệ và nguồn lực cần thiết để các bạn có thể triển khai dự án.

Tổ chức các buổi nói chuyện nhỏ với chuyên gia trong ngành hoặc các buổi gặp gỡ với các đối tác liên quan để xây dựng và triển khai dự án thực tế.

Hướng dẫn kỹ năng thực tế cần thiết nếu dự án các bạn cần thêm kỹ năng. (tùy nhu cầu)

Tháng 2 Chuyển kinh phí hỗ trợ đợt 1 (50% ) để nhóm thực hiện dự án.
Tháng 3 Chuyển kinh phí hỗ trợ đợt 2 (50%) để các đội thực hiện tiếp.
Ngày 31/8/2017

Tổ chức một buổi tổng kết 3 tháng chạy dự án.

–       Tính khả thi tiềm năng phát triển của dự án.

–       Những điều mong muốn phát triển dự án của các đội.

–       Những thành quả bước đầu, hạn chế và thách thức.

–       Mong muốn phát triển hoặc dừng lại của các bạn.

–       Các mong muốn có thể hỗ trợ từ phía VYE và UNICEF.

 

 Ban Tổ chức Chương trình

TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung công việc tham gia
1 Brian Cotter- cố vấn dự án UNICEF Cố vấn chương trình, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao chương trình UNICEF cho mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam
2 ThS. Trần Công Bình UNICEF Cố Vấn chương trình, hỗ trợ phát triển các mối quan hệ và đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả hoạt động dựa trên kế hoạch dự án
3 Lê Viết Đạt – cố vấn dự án SIHUB Cố vấn chương trình, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật từ phía Sở Khoa học và Công nghệ
4 Hoàng Linh – giám đốc điều hành Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) Quản lý chung, các mối quan hệ bên ngoài. Quản lý tài chính dự án
5 Nguyễn Thị Hoài Thương – quản lý dự án Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) Nội dung chi tiết chương trình, cách triển khai. Đảm bảo nội dung và tiến độ. Lên các kế hoạch truyền thông chương trình. Liên hệ đối tác đảm bảo cho sự triển khai của chương trình
6 Nguyễn Thị Huệ Vy Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) Triển khai các buổi hướng dẫn kỹ năng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục cũng như triển khai các buổi đào tạo kỹ năng chuyên sâu và theo sát quá trình thực hiện dự án.
7 Nguyễn Thị Hồng Vân Mạng lưới khởi nghiệp trẻ Việt Nam (VYE) Lên các nội dung chương trình chi tiết, soạn thảo các văn bản, giấy tờ, triển khai các kế hoạch truyền thông chương trình

Chi phí tham gia

 • Hỗ trợ toàn bộ chi phí cho các thí sinh tham dự chương trình.
 • Hỗ trợ toàn bộ chi phí trong việc mời các chuyên gia hướng dẫn hướng dẫn kỹ năng.
 • Tài trợ 5 đội có dự án xuất sắc nhất mỗi đội 1.000$ để hoàn thiện và chạy thực tế 3 tháng.
 • Hỗ trợ việc kết nối để tiếp tục củng cố và phát triển dự án.
 • Các thành viên tham gia đều được nhận giấy chứng nhận do UNICEF trao tặng.

                                                Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2017