Dự án website việc làm cho người khiếm thị

Mục đích: Dự án website việc làm cho người khiếm thị do các chính các bạn khiếm thị tại Mái ấm Thiên Ân thực hiện nhằm giải quyết những khó khăn mà người khiếm thị gặp phải trong tìm việc làm Các hoạt động chính: thành lập website cung cấp thông tin tư vấn nghề […]

Dự án Sóng “Hỗ trợ người khuyết tật tham gia giao thông công cộng”

Mục tiêu:  Dự án được Sóng được thực hiện với mục đích nâng cao văn hóa sử dụng phương tiện công cộng đối với người khuyết tật. Các hoạt động chính: Câu lạc bộ đã tổ chức các buổi trò chuyện với các bạn sinh viên trên tuyến đường có nhiêìu người khuyết tật và […]