HÔ HẤP HỚN HỞ -” hướng dẫn các em tiểu học cách bảo vệ sức khỏe hô hấp”

Posted on Posted in Projects

Mục tiêu:  HÔ HẤP HỚN HỞ được thực hiện nhằm nâng cao kiến thức về sức khỏe hô hấp cho các em học sinh tiểu học.

Các hoạt động chính: Nhóm thực hiện dự án đã liên hệ nhà trường tổ chức các buổi hướng dẫn bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh cũng như nhờ  sự hỗ trợ từ các bác sĩ nhi để cung cấp đủ kiến thức giúp đỡ các em.

Kết quả: Dự án đã được tổ chức được 8 lớp hướng dẫn tại 3 trường, 200 học sinh tham gia. Ngoài ra, dự án cũng có được lượng theo dõi fanpage lên tới 2000 người.