Dự án website việc làm cho người khiếm thị

Posted on Posted in Projects

Mục đích: Dự án website việc làm cho người khiếm thị do các chính các bạn khiếm thị tại Mái ấm Thiên Ân thực hiện nhằm giải quyết những khó khăn mà người khiếm thị gặp phải trong tìm việc làm

Các hoạt động chính: thành lập website cung cấp thông tin tư vấn nghề nghiệp cho người khiếm thị, có phần mềm hỗ trợ đọc màn hình máy tính như người bình thường và tổ chức ngày hội việc làm dành cho người khiếm thị.

Kết quả: chỉ trong 2 tháng dự án đã giúp cho 7 người tìm được việc làm, đạt 200 lượt like và 2000 lượt reach trên Fanpage.